Fri. Jun 14th, 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 51 Second

Thời gian vừa qua, các phương tiện truyền thông đã phản ánh về tình trạng “tràn lan đào tạo y khoa liên tục”.

Theo Bộ Y tế, công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế.From: game casino

Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về đào tạo liên tục cán bộ y tế.

Tính đến nay, trên cả nước đã có hơn 600 đơn vị tham gia đào tạo liên tục (bao gồm: bệnh viện; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y, dược; hội nghề nghiệp về chuyên môn y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố; cơ sở y tế của các bộ ngành…

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức đào tạo liên tục để nâng cao năng lực cho cán bộ y tế nhằm phục vụ tốt cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác đào tạo liên tục còn một số bất cập, chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Qua phản ánh của các cơ quan truyền thông và dựa trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo một số nội dung sau:

Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức công tác đào tạo liên tục tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả và kiểm soát tốt chất lượng công tác đào tạo liên tục, nhưng đồng thời phải đảm bảo khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ y tế nâng cao năng lực phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở y tế rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo liên tục cán bộ y tế thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các bộ, ngành có cơ sở tổ chức đào tạo liên tục cán bộ y tế chỉ đạo các cơ sở tăng cường tự kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Theothông tư07/2008 TT-BYT, Tất cả cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Thời gian được đào tạo mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm mỗi cán bộ y tế phải tham gia học tập và tích lũy đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề.

Theo khoản 1, Điều 3 Thông tư 22/2013/TT-BYT, đào tạo liên tục là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục (Continuing Medical Education – CME); phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development – CPD); đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân.

Cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Thời gian được đào tạo mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm mỗi cán bộ y tế phải tham gia học tập và tích lũy đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin