Fri. Jun 14th, 2024
0 0
Read Time:52 Second

กรมการค้าภายใน เปิดโครงการ “เสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้” โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สถาบันเกษตรกร และ ผู้ประกอบการ สำหรับการรับซื้อผลไม้ 8 ชนิด ได้แก่

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง มะม่วง และสับปะรด ฤดูการผลิต ปี 2566

โดยเป็นโครงการ ระหว่าง 1 มี.ค. – 31 ต.ค.66 สูงสุด 3% ต่อปี ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน (หรือ 180 วัน) ภายในกรอบวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร คือ

  • สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  • วิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ผู้ประกอบการค้าผลไม้ ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมด

สามารถ ยื่นแบบสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 12 พ.ค.66 ที่ ธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารของรัฐผู้ให้สินเชื่อ

ที่มา :โครงการ “เสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้”คำพูดจาก เว็บสล็อตแท้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin