Fri. Jun 14th, 2024
0 0
Read Time:5 Minute, 8 Second

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคกลางในขณะนี้นั้น ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการภารกิจกู้เส้นทางในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ กั้นน้ำโดยการวางกระสอบทราย พร้อมติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง และบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้สะดวกปลอดภัยในการสัญจรโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ตามข้อสั่งการนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

นอกจากนี้แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้บูรณาการร่วมกับทางหลวงชนบทสิงห์บุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนรถบดดำเนินการลงวัสดุ เพื่อกู้เส้นทางฉุกเฉินทางเชื่อมต่อบริเวณแยกหนองสุ่มถึงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 250 ม. ให้สามารถสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งเทศบาลและ อ.อินทร์บุรี ได้ ขณะที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ดำเนินการกู้สายทางที่ถูกน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนโนนสำนัก-ดอนไม้งาม บริเวณ กม.12+000-16+050 จัดนำกำลังเจ้าหน้าที่วางแนวกระสอบทรายเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำ และเปลี่ยนทางน้ำให้ไหลเข้าไปตามช่องระบายน้ำเพื่อให้การจราจรผ่านได้โดยเร็ว ขณะนี้เปิดการจราจรแล้ว

ด้านแขวงทางหลวงอยุธยา ดำเนินการสูบน้ำที่เอ่อล้นจากคลองแม่น้ำน้อยท่วมผิวจราจรและปั้นคันดินด้วยรถแบ๊กโฮ พร้อมซ่อมหลุมบ่อผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนหน้าโคก-เสนา ช่วง กม.102+100-103+600 ช่วง กม. 104+100-105+200 และช่วง กม.106+100-107+130 นอกจากนี้ได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากผิวทางและวางกระสอบทรายบนทางหลวงหมายเลข 3412 ตอนบางบาล-ผักไห่ ช่วง กม.19+807-20+800 เป็นช่วงๆ ระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร และแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ความช่วยเหลือของประชาชนทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ช่วงบ้านท่ากลาง ต.ธัญญา อ.กมลาไสย 

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 12.30 นคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. วันนี้ (25 ต.ค.65) ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวงในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และ ภูเก็ต จำนวน 20 สายทาง 26 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 16 แห่ง ดังนี้

1.จ.ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ทล.2065 ตอนพล-ลำชี พื้นที่ อ.พล ช่วง กม.ที่ 33+150-34+000 ทางขาด ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน คาดว่าการจราจรผ่านได้ 30 ต.ค.65 2.ศรีสะเกษ 6 แห่ง ได้แก่ ทล.2083 ตอนหัวช้าง-สะเดา พื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 16+000-19+500 ระดับน้ำ 30-40 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน, ทล.2086 ตอนบ้านด่าน-เมืองน้อย พื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 27+500-29+000 ระดับน้ำ 30-40 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน, ทล.2086 ตอนบ้านด่าน-เมืองน้อย พื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 30+000-31+500 ระดับน้ำ 35-40 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

ทล.2086 ตอนเมืองน้อย-กันทรารมย์ พื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 103+500-107+125 ระดับน้ำ 40 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน, ทล.2373 ตอนโนนสำนัก-ดอนไม้งาม พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 12+000-16+050 ระดับน้ำ 30-40 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน และ ทล.2412 ตอนท่าศาลา-ละทาย พื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 12+000-16+500 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำ 40-50 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

3.อุบลราชธานี 4 แห่ง ได้แก่ ทล.24 ตอนวารินชำราบ-อุบลราชธานี พื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 418+400-419+600 ระดับน้ำ 35-40 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี, ทล.226 ตอนห้วยขะยุง-วารินชำราบ พื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 319+600-319+800 ระดับน้ำ 30 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.2178 คาดผ่านได้ 5 พ.ย.65

ทล.231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 3+600-8+200 ระดับน้ำ 35-70 ซม. ใช้ทางเลี่ยงถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ทล.231 คาดผ่านได้ 5 พ.ย.65 และ ทล.2404 ตอนเขื่องใน-นาคำใหญ่ พื้นที่ อ.เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 14+120-14+550 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำ 40-45 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2382 คาดผ่านได้ 26 ต.ค.65

4.มหาสารคาม 1 แห่ง ทล.2391 ตอนกู่ทอง-บ้านเขื่อน ช่วง กม.ที่ 23+900-24+900 ระดับน้ำ 55 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 5.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง ทล.214 ตอนบ้านหลุบ-ลำชี พื้นที่ อ.กมลาไสย ช่วง กม.ที่ 23+200-27+500 ระดับน้ำ 85 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 6.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง ทล.3412 ตอนอยุธยา-บางบาล พื้นที่ อ.บางบาล ช่วง กม.ที่ 13+500-15+950 ระดับน้ำ 40 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านขวางออกทางหลวงชนบท 4038 คาดผ่านได้ 1 พ.ย.65

7.สิงห์บุรี 1 แห่ง ทล.311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 33+022-35+100 ระดับน้ำ 70-80 ซมคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. (ทางโค้งด้านใน) ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงชนบท สห.3030 คาดผ่านได้ 30 ต.ค.65 และ 8.ภูเก็ต 1 แห่ง ทล.4029 ตอน กะทู้-ป่าตอง พื้นที่ อ.กะทู้ ช่วง กม.ที่ 0+000-0+005 พื้นผิวจราจรเกิดการสไลด์ตัว ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.4025, 4028 และ 4030 คาดว่าสัญจรผ่านได้ภายใน 7 วัน

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฯ ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin